یک خرید یک

پایان نامه ارشد نفاق و منافقان از منظر قرآن کریم

پایان نامه ارشد نفاق و منافقان از منظر قرآن کریم چکیدهنفاق پدیده ای است که در همه جوامع قابل پیگیری است یکی از این عرصه ها، عرصه نظری مباحث نفاق است در این زمینه بررسی عوامل ظهورنفاق شایسته پژوهش است. بی تردید طرح این گونه مباحث از منظر دینی می تواند به تحکیم مبانی نظری مطالعات انقلاب اسلامی بینجامد. نفاق در صدر اسلام پدیدهاست که […]

پایان نامه ارشد تربیت دینی شیوه تربیت فرزند در قران و حدیث جنین تا هفت سال

پایان نامه ارشد تربیت دینی شیوه تربیت فرزند در قران و حدیث جنین تا هفت سال چکیدهدر تحقیق حاضر به شیوه تربیت کودک بر طبق آیات قران و احادیث، پرداخته شده، که ازدوران جنینی تا هفت سالگی را در بر می گیرد و مقصود از آن اهمیت دادن به دوران جنینی ،شیرخوارگی و کودکی به عنوان بخشی از دوران تربیتی است که بر اساس روایات، […]

پایان نامه ارشد جدال احسن و مذموم از دیدگاه قرآن و تأثیر آن بر روابط اجتماعی

پایان نامه ارشد جدال احسن و مذموم از دیدگاه قرآن و تأثیر آن بر روابط اجتماعی چکیدهمساله اساسی پژوهش حاضر ، بررسی و تبیین جدال احسن و مذموم از دیدگاه قرآن و تأثیر آن برروابط اجتماعی می باشد.حاصل بررسی ها ی انجام شده نشان می دهد ؛ جدال روشی است برای ایجاد اشکال و ایراد درگفتار دیگری به منظور ناتوان ساختن و غلبه بر وی […]

پایان نامه ارشد اولویت های اخلاقی در خانواده از منظر آیات و روایات

پایان نامه ارشد اولویت های اخلاقی در خانواده از منظر آیات و روایات چکیده:امروزه با استفاده از حاصل تکنواوژی در زندگی، به آسایش نسبی در اداره ی آن دست یافته ایم؛اما با وجود همه ی پیشرفتهای علمی و امکانات رفاهی ، هنوز هم از درد جانکاهی رنج مجی بجریم .این مطلب گواه آن است که انسان علاوه بر آسایش ، نیازمند آرامش نیز می باشد.در […]

پایان نامه ارشد مقایسه نظریه مصلحت نظام و مصالح مرسله در فقه اسلامی

پایان نامه ارشد مقایسه نظریه مصلحت نظام و مصالح مرسله در فقه اسلامی چکیدهاز مهمترین موضوعاتی که در حوزه فقه و اجتهاد بعد از انقلاب اسلامی ایران در جامعه ما پدیدآمد مسئله مصلحت نظام بود برخی گمان کردند مصلحت نظام در فقه امامیه همان مصالح مرسله درفقه عامه است .در صورتی که مصالح مرسله به معنای مصالحی است که در شرع مقدس ردنگردیده است ولی […]

پایان نامه ارشد بررسی سبک زندگی اجتماعی زنان از منظر قرآن و احادیث

پایان نامه ارشد بررسی سبک زندگی اجتماعی زنان از منظر قرآن و احادیث چکیده:سبک زندگی اجتماعی زنان، یعنی همان راه و روشی که بانوان باید با توجّه به آن در عرصهجامعه حضور یابند. این سبک و روش با عنایت به آیات قرآن و روایات معصومین )ع( به روشنی بیانشده است.در این خصوص، دین اسلام تأکید می کند که زنان می توانند در جامعه حضوری فعال […]

پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی مجازات محارب در فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی

پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی مجازات محارب در فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی چکیدهمحارب در فقه اسلامی کسی است که سلاح بکشد و باعث ارعاب مردم شود. بر این اساس هر گاهاقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد،چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه ۳۳ […]

پایان نامه نقش طهارت نفس در فهم آیات قرآن کریم

پایان نامه نقش طهارت نفس در فهم آیات قرآن کریم چکیده :بی تردید قرآن، کتابی است که هدفش رساندن انسان به کمال وقرب الهی است.این کتاب آن قدرارزشمند است که به عنوان بهترین نعمت خدادادی به بشر تلقی می شود.خداوند بزرگ درآیاتفراوانی، انسانها را به تفکروتدبروتفقه درقرآن دعوت می کند؛ تا جایی که حتی امکان برداشت وفهمآن برای انسانها،میسّر وامکان پذیر شده است.حکمت دعوتهای مکرر […]

پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی انسان شناسی از دیدگاه قرآن و مقایسه آن با مبانی اومانسیم در غرب

پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی انسان شناسی از دیدگاه قرآن و مقایسه آن با مبانی اومانسیم در غرب با نگاهی به تاریخ جهان به این حقیقت پی خواهیم برد که انسان برای وصول به رستگاری، رفاه و فرجام نیک با شتاب فراوان تلاش کرده، تا جایی که پیشرفت معرفت و دانش بشری، فلسفه‌ها، مکتب‌ها و ایسم‌های گوناگونی را در همین راستا پیش روی بشریت قرار […]

پایان نامه ارشد مبانی سحر و جادو در فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه ارشد مبانی سحر و جادو در فقه و حقوق موضوعه چکیدهدر میان علمای شیعه و اهل سنت در خصوص این که سحر و واقعیت دارد یا جزء خراقات است اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر آنان، سحر را حقیقت می دانند اما برخی آن را خرافات می پندارند. جادوگری در حقوق کیفری همواره از جایگاه یکسانی برخودار نبوده است: علت این امر را باید […]