یک خرید یک

مقاله بررسی اثر عصاره هیدروالکلی تاناستوم پارتنیوم بر هورمون های جنسی

مقاله بررسی اثر عصاره هیدروالکلی تاناستوم پارتنیوم بر هورمون های جنسی فهرست مطالبعنوان صفحه مقدمه. ۱ اهدافپژوهش…. ۲ اهداف فرعی.. ۲   فصل اول:کلیات بخش اول:گیاه تاناستوم پارتنیوم: Tanacetum Parthenium… 4 ۱-۱ آشنایی با گیاهان دارویی.. ۴ ۱-۲ خصوصیات گیاه تاناستوم پارتنیوم. ۴ ۱-۲-۱ مشخصات سیستماتیکی گیاه تاناستوم پارتنیوم. ۴ شکل ۱-۱ گیاهتاناستومپارتنیومMohammad majidi et al.,2010) )5 ۱-۲-۲ ریخت شناسی گیاه۵ ۱-۲-۳ محل رویش… ۶ […]

مقاله: دختران فراری

مقاله: دختران فراری —– مقاله: دختران فراری—–تعداد صفحات: ۵۱صفحه—– قالب: WORD—– توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه ….. فهرست مطالب مقدمه ۳ فصل اول :کلیات تحقیق اهمیت مسأله. ۳ تعریف علمی واژه‌ها۴ نوجوانی.. ۵ کجروی یا انحراف… ۵ فصل دوم :فرار دختران از خانه مقام زن در جهان‌بینی اسلامی.. ۷ فرار دختران از خانه. ۸ نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی در انحراف… ۱۰ […]