یک خرید یک

معماری جنوب ایران (در هوای گرم و مرطوب)

معماری جنوب ایران (در هوای گرم و مرطوب) چکیده در ابتدای این مقاله یا تحقیق عواملی از طبیعت را که بر معماری تاثیر کذار است مرور میکنیم. ما به بررسی آب و هوای این کرانه می پردازیم و در ادامه بحث خواهیم دید که این اب وهوای گرم و مرطوب چگونه معماری این خطه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. و با چه روشهایی شهرها […]

تحلیل و بررسی شهرسازی در ایران

تحلیل و بررسی شهرسازی در ایران بررسی شهرسازی ایران در دوره های مختلف با توجه به هرم مزلو از لحاظ: نیاز فیزیولوژیک، نیاز امنیت، نیاز تعلق و دوست داشتن، نیاز احترام به خود و دیگران، نیاز خودشکوفایی، نیاز زیبا شناسی، نیاز شناختی و معرفتی، نیاز متعالی فهرست: دوره پارسی دوره اشکانی دوره خراسانی دوره رازی دوره آذری دوره اصفهانی دوره پهلوی اول دوره پهلوی دوم […]

مسجد وکیل شیراز

مسجد وکیل شیراز موضوع تحقیق موجود معرفی یکی از آثار معماری اسلامی ایران دردوره زندیه میباشد. این بنا که با نام ((مسجد وکیل شیراز))درفهرست بناهای تاریخی ایران،در لیست آثار معماری ایران در سازمان میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده است، از مجموعه بناهای مهمی است که در دوران زندیه در فارس ساخته شده است.بررسی این اثر به همان روش معرفی بناهای تاریخی صورت گرفته است؛ […]

کاخ گلستان

کاخ گلستان مجموعه کاخ گلستان، یادگاری به جای مانده از ارگ تاریخی تهران محل اقامت شاهان سلسله قاجار و از زیباترین و کهنترین بناهای پایتخت دویست ساله ایران می باشد. این بنا روزگاری همانند نگینی در میان این ارگ می درخشید. سابقه تاریخی ارگ سلطنتی که محدوده مکانی تاریخی آن را در شمال خیابان و میدان امام خمینی (سپه) در سمت غرب خیابان خیام ،در […]

شناخت ایلام باستان

شناخت ایلام باستان تمدن ایلام باستان منشا و حدود ایلام باستان ایلام واژه ای آکادی است و آکادی ها از هزاره سوم ق.م این سرزمین را به نام ایلام که به معنی سرزمین مرتفع می باشد می خواندند. ایلامی ها خود سرزمینشان را هلتمتی می خواندند که مرکب از دو جزء هل به معنی سرزمین و تمتی به معنی مقدس یا خدایان بوده است. وطن […]

بادگیر

بادگیر بارزترین روش تهویه طبیعی ساختمان بادگیر است. وجود بادگیر با آب و هوای هر منطقه در رابطه مستقیم است. به طوری که هر چه شدت گرمای هوا کاسته شود به همان میزان از تعداد بادگیرها کاسته می شود. شاید بتوان گفت ، وجود بادگیر در هر خانه معرف تعیّن و تشخّص افراد آن خانه است. بزرگی و کوچکی بادگیر با موقعیت اقتصادی صاحب خانه […]

گچ بری در معماری ایران

گچ بری در معماری ایران گچ یکی از مصالح اصلی معماری ایرانی است که به واسطه قابلیت های ویژه آن همواره مورد توجه هنرمندان و معماران واقع شده است بطوریکه علاوه بر ملات بودن، به عنوان یکی از مصالح تزئینی نیز مورد توجه قرار گرفته است. از گذشته های دور گچ بری به صورت کنده کاری، برجسته کاری مرسوم بوده و از اجزای مهم تزئینات […]

خانه ی کبیری خوی

خانه ی کبیری خوی در طول تاریخ ، سکونت یکی از مهمترین نیازهای انسان بوده است. در هر سرزمین با توجه به فرهنگ، آیین ، اقلیم و نحوه ی معیشت مردم ، فرم و الگوی خاصی از سکونت به وجود آمده ، اما معیارهای اصلی طراحی مسکن در بین اقوام مختلف به طور مشابه بکار رفته است. زیرا علی رغم اینکه تمام انسان ها ، […]

مجموعه بناهای باغ گنبد سبز

مجموعه بناهای باغ گنبد سبز مقابر گنبد سبز مقابر گنبد سبز سه بنا از مقابر پنجگانه دروازه کاشان قم به جهت استقرار در انارستان کوچکی به مقابر گنبد سبز موسومند . مردم قم این سه بنا را به صورت مجموع مدفن ( سعد و سعید و مسعود ) از بزرگان عربهای اشعری و احیا کنندگان قم در دوره اسلامی می دانند. لیکن با توجه به […]

گنبد در معماری اسلامی ایران

گنبد در معماری اسلامی ایران پوشش گنبد در ایران پییشنه ای دیرینه دارد. کمبود چوبهای استوار و کشیده که در حقیقت عنصر اصـلی پوشش تخت است، سبب شده است که پوشش سغ sagh و گنبد رواج پیدا کند و بخصوص در دهانه های وسیع تر جای پوشش تخت را بگیرد. قدیمیترین شکل های منحنی در پوشش زیرین چغازنبیل، متعلق به هزاره دوم دیده شده است. […]