یک خرید یک

طرح مطالعاتی چگونه می توان دانش آموزان مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند

طرح مطالعاتی چگونه می توان دانش آموزان مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند مقدمه((قال الله تبارک و تعالی : (( و امراهلک و باصلاۀ و اصبر علیه )). و تو اهلت را به برپایی نماز بخوان و در این امر پایداری و صبوری پیشه کن. (قرآن کریم ـ طه ). عبادت رمز کمال آدمی است و خداوند متعال شایسته عبادت است. ره یافتگان […]

بررسی رابطه ی بین سبک یادگیری انطباق یابنده با خلاقیت دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمائی شهرستان آمل

بررسی رابطه ی بین سبک یادگیری انطباق یابنده با خلاقیت دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمائی شهرستان آمل هدف پژوهش حاضر، سنجش رابطه بین سبک یادگیری انطباق یابنده با خلاقیت دانش آموزان شهرستان آمل می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی، همبستگی بوده و اطلاعات آن از طریق کتابخانه برای تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق استفاده گردید. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر […]

تاثیر کلاس بندی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تاثیر کلاس بندی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فهرست مطالبعنوان صفحه – مقدمه ۲ فصل اول : – تاریخچه تشکیل مدارس در ایران ۴ – تاریخچه کلاس بندی در ایران ۹ – مساله تحقیق ۱۰ – اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۲ – فرضیه (های ) تحقیق ۱۳ – تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق ۱۳ – طرح تحقیق ۱۴ فصل دوم : پیشینه تحقیق ۱۵ فصل سوم […]

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز فهرست مطالبمقدمه۱ اهداف تحقیق. ۳ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴ فرضیه های تحقیق. ۵ ادبیات تحقیق. ۶ انواع خانواده از نظر بعد تربیتی. ۸ علل عقب ماندگی ذهنی. ۱۳ اهمیت اقتصادی- اجتماعی خانواده۱۶ «سواد والدین»17 «عملکرد روان شناختی خانواده های کودک معلول»18 سازگاری اجتماعی عقب ماندگان ذهنی. ۱۹ سازگاری های خانواده کودک معلول. ۲۰ آموزش کودکان […]

تاثیر آزمایشات در یادگیری علوم تجربی

تاثیر آزمایشات در یادگیری علوم تجربی فهرست مطالبعنوان صفحه مقدمه. ۱ بیان مسئله و موضوع تحقیق. ۱ انجام آزمایش و یاددهی در یادگیری علوم تجربی.. ۱ چالش های پیش رو در انجام فعالیت های آزمایشگاهی.. ۲ نقش مدیران در استفاده ی بهینه از فعالیتهای آزمایشگاهی.. ۴ زمینه و تاریخچه ای از موضوع پژوهش… ۷ پیشنهادها۸ ضرورت و اهمیت موضوع. ۸ اهداف تحقیق. ۹ اهداف کلی.. […]

بررسی راهکارهای توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان

بررسی راهکارهای توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که هدف آن بررسی راهکارهای توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان ابتدایی بود و روش تحقیق آنتوصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن را کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران شامل ۴۸۷۳۹ نفر تشکیل می دهد که از میان آنها ۸۳۳ نفرطبق جدول کرجسی […]

تحقیق: عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و مردودی

تحقیق: عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و مردودی —-تحقیق: عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و مردودی—-تعداد صفحات: ۱۸ صفحه—- قالب: Word—- توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و مردودی ۱ علل داخلی ۱ علل خارجی ۴ علل فردی ۸ محتوای کتب درسی ۱۴ راه های کاهش افت تحصیلی ۱۵ پیشنهادات:۱۷… جزئیات بیشتر / دانلود

تحقیق: تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحقیق: تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان —– تحقیق: تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان —– تعداد صفحات: ۳۱ صفحه —– قالب: WORD —– برای توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …..   فهرست مطالب   چکیده۱ ابزار تحقیق.. ۱ مقدمه. ۱ بیان مسئله:۳ اهمیت موضوع تحقیق:۴ اهداف تحقیق:۵ هدف کلی :۵ اهداف جزئی :۵ هدف کاربردی.. تعیین متغییرها […]

Check students satisfaction with the components of the internship period in Farhangiyan university

Check students satisfaction with the components of the internship period in Farhangiyan university An internship is a tool for converting the theory to practice and also an effort to create some connections between practical environments and educational centers. For doing a job research, an internship is better than the other options; in other words, internship is a first-hand and practical experience that allows to the […]