یک خرید یک

مقاله: ارتقای مدیریت آموزشگاهی

مقاله: ارتقای مدیریت آموزشگاهی ارتقای مدیریت آموزشگاهی—-  تعداد صفحات: ۶۴ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   مقدمه ۴ تعریف برنامه ۵ ضرورت ۵ مستندات قانونی ۶ اهداف ۷ – 6 جداول هدفگذاری کمی ۱۱ – 8 مخاطبان برنامه ۱۲ گستره برنامه ۱۲ چارت تشکیلاتی ۱۳ ساختار و وظایف ۲۱ – ۱۴ مراحل اجرا ۲۱ گام اوّل : […]

تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی

تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی—- تعداد صفحات: ۶۷ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   پیشگفتار:۱ فصل اول. ۲ مقدمه:۳ موضوع:۵ اهداف تحقیق:۵ هدف کلی :۶ اهداف جزئی :۶ بیان مسأله:۶ ضرورت و اهمیت تحقیق:۷ سوالات تحقیق:۸ تعریف واژه ها و اصطلاحات:۹ تکنولوژی آموزشی […]

تجربیات آموزشی تدریس علوم اجتماعی

تجربیات آموزشی تدریس علوم اجتماعی تجربیات آموزشی تدریس علوم اجتماعی—- تعداد صفحات: ۵۱ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   مقدمه :۱ نکات کلیدی :۱ شرح وظایف دبیر علوم اجتماعی در دوره راهنمایی.. ۲ تجربیات تدریس :۵ تجربه ۱ : استفاده از روش کنفرانس در تدریس تاریخ.. ۵ تو ضیح و تبیین تجربه استفاده از روش کنفرانس در تدریس […]

تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی

تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی—– تعداد صفحات: ۵۰ صفحه—–  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   مقدمه :۱ عوامل اهمیت بخش دوره ابتدایی. ۲ جایگاه محتوا در نظام آموزشی. ۵ مفهوم شناسی محتوا:۸ محتـــوا ( Content )8 معیارهای انتخاب محتوا۱۰ سازماندهی محتوا۱۳ جایگاه تحلیل محتوا در تقسیم بندی روش های تحقیق:۱۵ تقسیم تحقیقات برمبنای هدف […]

مقاله: تقویت و مهارت خواندن و نوشتن در مقطع ابتدائی

مقاله: تقویت و مهارت خواندن و نوشتن در مقطع ابتدائی تقویت و مهارت خواندن و نوشتن در مقطع ابتدائی—- تعداد صفحات: ۶۴ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   چکیده:۱ مقدمه:۲ هدف های انجام این پژوهش :۴ هدفهای آموزش خواندن در دبستان :۶ فرضیه های پژوهش:۷ مراحل یادگیری مهارت خواندن:۸ آغاز خواندن:۹ راه های تقویت مهارت خواندن:۹ نقش خانه […]

رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان—- تعداد صفحات: ۵۹ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   چکیده:۱ بیان مسئله. ۱ اعتماد به نفس چیست ؟۱ اعتماد به نفس در سال های اول طفولیت.. ۲ اعتماد به نفس- شش تا دوازده سال. ۳ اعتماد به نفس در سنین نوجوانی.. ۳ […]

تحقیق: طرح تحقیق آشنایی معلمان با اهداف آموزش ابتدایی

تحقیق: طرح تحقیق آشنایی معلمان با اهداف آموزش ابتدایی تحقیق: طرح تحقیق آشنایی معلمان با اهداف آموزش ابتدایی—- تعداد صفحات: ۵۲ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   مقدمه. ۱ بیان مسأله. ۲ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵ اهداف جزئی.. ۶ پرسش های تحقیق. ۷ تعاریف عملیاتی متغیرها۸ اهداف دوره ابتدایی.. ۸ جدول تعریف عملیاتی متغیرها۸ پیشینه و ادبیات […]

تحقیق: عوامل موثر در ایجاد اضطراب درس ریاضی بر دانش آموزان و نقش آموزگاران در کاهش اضطراب و بررسی روشهای مختلف تدریس

تحقیق: عوامل موثر در ایجاد اضطراب درس ریاضی بر دانش آموزان و نقش آموزگاران در کاهش اضطراب و بررسی روشهای مختلف تدریس تحقیق: عوامل موثر در ایجاد اضطراب درس ریاضی بر دانش آموزان و نقش آموزگاران در کاهش اضطراب و بررسی روشهای مختلف تدریس—- تعداد صفحات: ۶۱ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   مقدمه :۱ عوامل موثر در […]

تحقیق: نقد و بررسی ارزشیابی‌ کمّی و کیفی توصیفی

تحقیق: نقد و بررسی ارزشیابی‌ کمّی و کیفی توصیفی تحقیق: نقد و بررسی ارزشیابی‌ کمّی و کیفی توصیفی—- تعداد صفحات: ۵۱ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   چکیده. ۱ مقدّمه. ۱ ضرورت واهمیت مسأله. ۲ روش… ۵ تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.. ۶ اهداف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.. ۶ ارزشیابی کمّی.. ۹ انواع ارزشیابی با توجّه به زمان و هدف… […]

تحقیق: نقد وبررسی کتاب و روشهای تدریس علوم اجتماعی وبیان راهکارها و تجربیات آموزشی

تحقیق: نقد وبررسی کتاب و روشهای تدریس علوم اجتماعی وبیان راهکارها و تجربیات آموزشی تحقیق: نقد وبررسی کتاب و روشهای تدریس علوم اجتماعی وبیان راهکارها و تجربیات آموزشی—- تعداد صفحات: ۵۷ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …     فهرست مطالب   چکیده۱ مقدمه۱ بیان مساله۲ ضرورت و اهمیت موضوع. ۳ مبانی نظری. ۴ روشهای نوین و سنتی در تدریس علوم اجتماعی. […]