یک خرید یک

چگونه توانستم فرهنگ امربه معروف را در بین دانش آموزان گسترش دهم

چگونه توانستم فرهنگ امربه معروف را در بین دانش آموزان گسترش دهم فهرست مطالبعنوان صفحه مقدمه. ۱ بیان مسئله. ۴ توصیف وضع موجود یا شواهد (۱)۵ الف) شاخص های کیفی وضع موجود. ۶ ب) شاخص های کمی وضع موجود. ۶ جمع‌آوری داده‌ها۸ پیشینه و یافته های دیگران. ۱۲ پیشینه ی نظری.. ۱۲ پیشینه ی عملی.. ۱۶ تجزیه و تحلیل اطلاعات شواهد (۱)۱۶ اهداف اقدام پژوهی.. […]

چگونه توانستم دانش آموزان را به خواندن قرآن تشویق کنم

چگونه توانستم دانش آموزان را به خواندن قرآن تشویق کنم فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده پژوهش…. ۱ مقدمه. ۲ بیان مسأله. ۳ شاهد شماره یک (توصیف وضعیت موجود). ۶ جمع آوری اطلاعات ( راه حل ها ). ۷ انتخاب راه حل ها۹ اعتبار بخشی ( راه حل ها ). ۱۰ اجرای راه حل.. ۱۱ شواهد دو. ۱۴ نتیجه گیری.. ۱۵ منابع. ۱۹ چکیده پژوهش در این […]

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ امربه معروف را در بین دانش آموزان موفق باشم

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ امربه معروف را در بین دانش آموزان موفق باشم فهرست مطالبعنوان صفحه مقدمه. ۱ بیان مسئله. ۴ توصیف وضع موجود یا شواهد (۱)۵ الف) شاخص های کیفی وضع موجود. ۶ ب) شاخص های کمی وضع موجود. ۶ جمع‌آوری داده‌ها۸ پیشینه و یافته های دیگران. ۱۲ پیشینه ی نظری.. ۱۲ پیشینه ی عملی.. ۱۶ تجزیه و تحلیل اطلاعات شواهد (۱)۱۶ اهداف […]

کامل ترین و بی نظیر ترین پکیچ اقدام پژوهی

کامل ترین و بی نظیر ترین پکیچ اقدام پژوهی  لیست کامل در تلگرام و پاسخگوی سوالات ۰۹۹۰۴۶۵۲۲۵۸ سینا طاهری موضوع اقدام پژوهی اقدام پژوهی با موضوع اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل اضافه وزن ضحی طاهری را برطرف نمایم؟ اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم. اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت های […]

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه حضرت مرضیه را افزایش دهم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه حضرت مرضیه را افزایش دهم؟ تعداد صفحات : ۲۲ صفحهفرمت فایل : Word and PDF کد فایل : ۰۰۱۱۲۴ ***تخفیف برای مدت محدود*** کامل ترین را برایتان برگزیده ایم پشتیبانی ۲۴ ساعته از طریق تلگرام : ۰۹۹۰۴۶۵۲۲۵۸ چکیده: درمقاله ایی که پیش رودارید روش های افزایش پیشرفت درس زبان عربی دوم […]

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نمره مستمر و پایانی هنر جویان هنرستان خود را افزایش دهم ؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نمره مستمر و پایانی هنر جویان هنرستان خود را افزایش دهم ؟ تعداد صفحات : ۳۱ صفحهفرمت فایل : Word and PDF کد فایل : ۰۰۱۱۲۵ ***تخفیف برای مدت محدود*** کامل ترین را برایتان برگزیده ایم پشتیبانی ۲۴ ساعته از طریق تلگرام : ۰۹۹۰۴۶۵۲۲۵۸ مقدمه تغییرات به وجود آمده در امر آموزش به دلیل توسعه وسایل ارتباطات جمعی، و […]

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟ تعداد صفحات : ۳۳ صفحهفرمت فایل : Word and PDF کد فایل : ۰۰۱۱۲۳ ***تخفیف برای مدت محدود*** کامل ترین را برایتان برگزیده ایم پشتیبانی ۲۴ ساعته از طریق تلگرام : ۰۹۹۰۴۶۵۲۲۵۸ چکیده عده‌ای کنترل رفتار فراگیرندگان و تسلط بر عوامل رفتاری […]

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه اول را تقویت کرده و بهبود بخشم ؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه اول را تقویت کرده و بهبود بخشم ؟ تعداد صفحات : ۲۴ صفحهفرمت فایل : Word and PDF کد فایل : ۰۰۱۱۲۲ ***تخفیف برای مدت محدود*** کامل ترین را برایتان برگزیده ایم پشتیبانی ۲۴ ساعته از طریق تلگرام : ۰۹۹۰۴۶۵۲۲۵۸ مقدمه هر رفتار انسان، از جمله محصل، هدف دارد یا هدف گردان است. دانش آموزان، […]

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزم؟ تعداد صفحات : ۲۷ صفحهفرمت فایل : Word and PDF کد فایل : ۰۰۱۱۲۱ ***تخفیف برای مدت محدود*** کامل ترین را برایتان برگزیده ایم پشتیبانی ۲۴ ساعته از طریق تلگرام : ۰۹۹۰۴۶۵۲۲۵۸ چکیده در هزاره سوم ویژگی بدیهی دنیای امروزی نفوذ اجتناب ناپذیر فناوری و اطلاعات توسط تکنولوژی مورد […]

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم رابرطرف کنم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم رابرطرف کنم تعداد صفحات : ۲۵ صفحهفرمت فایل : Word and PDF کد فایل : ۰۰۱۱۲۰ ***تخفیف برای مدت محدود*** کامل ترین را برایتان برگزیده ایم پشتیبانی ۲۴ ساعته از طریق تلگرام : ۰۹۹۰۴۶۵۲۲۵۸ چکیده : این پژوهش با هدف حل مشکل اخلاقی ورفتاری دانش اموز س.م انجام گردیده است که دانش آموز دارای اختلالات رفتاری […]