یک خرید یک

آموزش کامل پرورش قارچ دکمه ای به همراه فیلم آموزشی و فایل طرح آماده راه اندازی کسب و کار

آموزش کامل پرورش قارچ دکمه ای به همراه فیلم آموزشی و فایل طرح آماده راه اندازی کسب و کار کسب و کاری آسان و سودآورشغل دوم درآمد اول جدیدترین بسته آموزشی  پرورش قارچ خوراکی  قیمت این پکیج آموزشی به قیمت یک ساندویچ هم نمی رسد با مطالعه این مطالب می توانید کسب و کاری تازه راه بیاندازید .   توضیحات مختصری درباره قارچ خوراکی  قارچ دکمه ای مانند […]

تاثیر روشهای حل مساله در آموزش ریاضی پایه ششم ابتدایی در مدارس ابتدایی شهرستان گرمی

تاثیر روشهای حل مساله در آموزش ریاضی پایه ششم ابتدایی در مدارس ابتدایی شهرستان گرمی ریاضی بدون شک یکی ازمهم ترین درس هایی است که دانش آموزان درتمام مقاطع تحصیلی به دانستن ودرک آن احتیاج دارند. درآموزش و پرورش نیز بجای مکلف ساختن دانش آموز به حفظ مطلب می توان او را در جایگاه حل مسائل قرار داد به نحوی که خودرا درصحنه ی واقعی […]

تاثیر روش تدریس بحث گروهی در آموزش علوم بر کیفیت زندگی در مدرسه

تاثیر روش تدریس بحث گروهی در آموزش علوم بر کیفیت زندگی در مدرسه هدف این پژوهش، بررسی تاثیر روش تدریس بحث گروهی در آموزش علوم بر کیفیت زندگی در مدرسه دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی بود. برای دست یابی به این هدف از روش آزمایشی با طرح پیش آزمون– پس آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم […]

بررسی اثر بخشی فراشناخت وآموزش حل مسئله در بهبود تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

بررسی اثر بخشی فراشناخت وآموزش حل مسئله در بهبود تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل این مطالعه تلاش کرده است که نقش آموزش فراشناخت در روند یادگیری و حل مسأله را در کاهشتعلل ورزی وفرسودگی تحصیلی دانشجویان مورد مقایسه قرار دهد.در این تحقیق نقش آموزش فراشناخت در روند یادگیری و حل مسأله را در کاهش تعلل ورزی و فرسودگی […]

بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی با ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی دانشجومعلمان بیرجند در سال تحصیلی ۹۴-۹۵

بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی با ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی دانشجومعلمان بیرجند در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان شهر بیرجند انجام شد… جزئیات بیشتر / دانلود

رویکردی بر ضرورت تحول دانش بنیان آموزش و پرورش

رویکردی بر ضرورت تحول دانش بنیان آموزش و پرورش مهمترین مسئله ایرانِ امروز را طی چندین سال آینده میتوان با قاطعیت تمام، استقلال و خودکفایی، و تحقّق اهدافِ سند چشم انداز بیستساله دانست. چندین طرح اقتضائی که توأمان به عرصه اجرا درآمده خود، گواهی بر این سخن است که با نگاهی عمیقتر به مهمترین مسئله کلانِ کشور، یعنی نیل به خودکفایی و تحقّقِ اهداف اقتصاد […]