یک خرید یک

آموزش ابتدایی، چالشها و راهکارها

آموزش ابتدایی، چالشها و راهکارها فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده :۱ مقدمه :۱ اهمیت آموزش و پرورش.. ۲ مفاهیم آموزش و پرورش.. ۲ تاریخچه آموزش و پرورش ابتدایی در ایران. ۳ ویژگیهای آموزش و پرورش ابتدایی در ایران. ۴ اهداف مقطع آموزش ابتدایی.. ۴ اهمیت آموزش ابتدایی.. ۵ آموزش و پرورش؛ یکی از مهمترین آژانسهای اجتماعی شدن. ۶ قوانین موثر در یادگیری.. ۶ شرایط موثر در […]

بررسی راهکارهای توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان

بررسی راهکارهای توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که هدف آن بررسی راهکارهای توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان ابتدایی بود و روش تحقیق آنتوصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن را کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران شامل ۴۸۷۳۹ نفر تشکیل می دهد که از میان آنها ۸۳۳ نفرطبق جدول کرجسی […]

سوالات ازمون استخدامی اموزش و پرورش

سوالات ازمون استخدامی اموزش و پرورش نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش یکی از پر مخاطب ترین های استخدامی می باشد چرا کهآموزش و پرورش از اداراتی است که همه ساله فارغ التحصیلان زیادی را به سمت آزمون استخدامی خود می کشاند زیرا تقریبا تمامی فارغ التحصیلان دانشگاه ها می توانند در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنند.آپدیت شده با نگاهی ویژه به […]

مقاله: ارتقای مدیریت آموزشگاهی

مقاله: ارتقای مدیریت آموزشگاهی ارتقای مدیریت آموزشگاهی—-  تعداد صفحات: ۶۴ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   مقدمه ۴ تعریف برنامه ۵ ضرورت ۵ مستندات قانونی ۶ اهداف ۷ – 6 جداول هدفگذاری کمی ۱۱ – 8 مخاطبان برنامه ۱۲ گستره برنامه ۱۲ چارت تشکیلاتی ۱۳ ساختار و وظایف ۲۱ – ۱۴ مراحل اجرا ۲۱ گام اوّل : […]

تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی

تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی—- تعداد صفحات: ۶۷ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   پیشگفتار:۱ فصل اول. ۲ مقدمه:۳ موضوع:۵ اهداف تحقیق:۵ هدف کلی :۶ اهداف جزئی :۶ بیان مسأله:۶ ضرورت و اهمیت تحقیق:۷ سوالات تحقیق:۸ تعریف واژه ها و اصطلاحات:۹ تکنولوژی آموزشی […]

تجربیات آموزشی تدریس علوم اجتماعی

تجربیات آموزشی تدریس علوم اجتماعی تجربیات آموزشی تدریس علوم اجتماعی—- تعداد صفحات: ۵۱ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   مقدمه :۱ نکات کلیدی :۱ شرح وظایف دبیر علوم اجتماعی در دوره راهنمایی.. ۲ تجربیات تدریس :۵ تجربه ۱ : استفاده از روش کنفرانس در تدریس تاریخ.. ۵ تو ضیح و تبیین تجربه استفاده از روش کنفرانس در تدریس […]

تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی

تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی—– تعداد صفحات: ۵۰ صفحه—–  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   مقدمه :۱ عوامل اهمیت بخش دوره ابتدایی. ۲ جایگاه محتوا در نظام آموزشی. ۵ مفهوم شناسی محتوا:۸ محتـــوا ( Content )8 معیارهای انتخاب محتوا۱۰ سازماندهی محتوا۱۳ جایگاه تحلیل محتوا در تقسیم بندی روش های تحقیق:۱۵ تقسیم تحقیقات برمبنای هدف […]

مقاله: تقویت و مهارت خواندن و نوشتن در مقطع ابتدائی

مقاله: تقویت و مهارت خواندن و نوشتن در مقطع ابتدائی تقویت و مهارت خواندن و نوشتن در مقطع ابتدائی—- تعداد صفحات: ۶۴ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   چکیده:۱ مقدمه:۲ هدف های انجام این پژوهش :۴ هدفهای آموزش خواندن در دبستان :۶ فرضیه های پژوهش:۷ مراحل یادگیری مهارت خواندن:۸ آغاز خواندن:۹ راه های تقویت مهارت خواندن:۹ نقش خانه […]

رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان—- تعداد صفحات: ۵۹ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   چکیده:۱ بیان مسئله. ۱ اعتماد به نفس چیست ؟۱ اعتماد به نفس در سال های اول طفولیت.. ۲ اعتماد به نفس- شش تا دوازده سال. ۳ اعتماد به نفس در سنین نوجوانی.. ۳ […]