یک خرید یک

پیامک ساز شکلکی

پیامک ساز شکلکی

توضیحی درمورد برنامه :
 
تبدیل هر متن فارسی به یک پیامک تصویری(اولین نرم‌افزار TextToAscii فارسی و حتی اولین برنامه TextToAscii انگلیسی برای آندروید)+کامل‌ترین مجموعه پیامک‌های تصویری برای آندروید، درحدود ۲۰۰۰ پیامک تصویری!+شکلک‌ساز فارسی با سه فونت بدون بهم‌ریختگی در هنگام پیامک کردن+شکلک‌ساز انگلیسی با پنج فونت بدون بهم‌ریختگی در هنگام پیامک کردن چیه؟ این برنامه شامل، مجموعه‌ای از تصاویر و شکل های ساخته شده از کارکترهای…