یک خرید یک

پروژه ساختمان

پروژه ساختمان

لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب:فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحه: ۵۹فهرست مطالب: 
فصل اول: کلیات پروژه
وضعیت فیزیکی پروژه
موقعیت ساختمان در سایت
کروکی سایت
پیشرفت کار در روش کار پیمانکار
انواع قراردادهای پیمانکاری
انواع مناقصه
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
اصول طرح کارگاه و ساختمان
جدول مصالح مصرفی در انبار
نحوه انجام گزارش کارگاه در مورد مسئولیتها
گزارش روزانه
فصل دوم: عملیات ساختمانی
بازدید شناسایی…