یک خرید یک

مسیر یاب هوشمند

مسیر یاب هوشمند

به نام خدا
 

 
برترین برنامه آدرس یابی با وارد نام مکان و دیدن بشکل حرفه ای در نقشه
 
آدرس جایی رو که میخواید برید بلد نیستید ؟
 

آدرس یاب مشکل تون رو حل میکنه 
فقط اسم مکان رو بهش بدید تا شما رو یه راست تا اونجا ببره:
 

 
 
امکانات دیگری هم هست :
یادآور مکانی که رسیدن به یک محل رو به شما یادآوری میکنهنشانه گذاری اماکن دلخواه روی نقشهاشتراک گذاری آدرس و کروکی مکان هامحاسبه و اندازه گیری:فاصله نقاط و یا مساحت زمین…