یک خرید یک

مزاحم تلفنی

مزاحم تلفنی

 با این برنامه از مزاحمت های تلفنی راحت بشید!!!
 
            
 
 

خیلی از دوستان شماره های مورد نظرشان را در لیست رد قرار میدهند ولی این روش یک اشکال بزرگ دارد و آن هم این است که فرد مورد نظر به محض تماس با شما با بوق مشغولی مواجه میشود، بی شک این روش بسیار غیر محترمانه است و باعث دلخوری و ناراحتی بسیاری از دوستان میشود.
ما در این برنامه کار شما را آسان کردیم،فقط کافیست ویجت دکمه مورد نظر را در صفحه اول…