یک خرید یک

کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه هاتعداد صفحات ۱۱۵
خلاصه
مقدمه
ابزار و وسایل کتابت در دوران اسلام
کتابخانه های تمدن اسلامی
الف: کتابخانه های شخصی
ب: کتابخانه های مساجد
ج:کتابخانه های عمومی
معرفی برخی از کتابخانه های عمومی دوران اسلامی
کتابخانه حلب
کتابخانه شاپور
کتابخانه سید رضی
کتابخانه سید مرتضی
د- کتابخانه های نیمه عمومی
کتابخانه فارس
کتابخانه رامهرمز
کتابخانه بصره
کتابخانه ابن…