یک خرید یک

دانلود پروژه کارشناسی : تقویت کننده سی موس CMOS Amplifier

دانلود پروژه کارشناسی : تقویت کننده سی موس CMOS Amplifier

دانلود پروژه کارشناسی : تقویت کننده سی موس CMOS Amplifier(قابل ویرایش )
 
فصل اول – مقدمه: در این فصل به توضیحاتی در خصوص فصول مختلف پایان نامه می پردازیم.
فصل دوم – کلیات: در این بخش از پایان نامه به توضیحاتی کلی در خصوص تقویت کننده های عملیاتی و تکنولوژی CMOS به کمک مراجع فارسی موجود خواهیم پرداخت .
فصل سوم : در این فصل ترجمه ی مقاله اول با عنوان تقویت کننده هدایت انتقالی ۱۵۴PSRR(CMOS) با سطح پایین توان و فرکانس ۲GHZبا بهره واحد آورده شده است ، در…