یک خرید یک

تایپیست گفتار به متن فارسی + ویرایشگر

تایپیست گفتار به متن فارسی + ویرایشگر

۶ قابلیت فوق العاده در تشخیص گفتار به متن فارسی در یک نرم افزار!۱- تبدیل گفتار به متن طولانی + ذخیره در فایل متنی و قابل استفاده در کامپیوتر۲- تشخیص گفتار به متن فارسی با دقت فوق العاده با استفاده از موتور Suggestion گوگل یعنی بهترین حالت تشخیص متن رو به شما پیشنهاد میده که انتخاب کنید. این قابلیت تا به حال در هیچ نرم افزار فارسی ارائه نشده است.۳- تایپ متون طولانی تحقیق و یا پایانامه برای اشخاصی که تایپ کردن در کامپیوتر برای آنها مشکل است با صحبت کردن…