یک خرید یک

ارسال ایمیل انبوه

ارسال ایمیل انبوه

این یک برنامه آموزشی نیست !!! 
با استفاده از این برنامه شما می توانید به راحتی میلیون ها میلیون ایمیل ارسال کنید!
 
یک توضیح مختصر در مورد برنامه :
 
با این برنامه می توانید در دسته بندی های ارتباطات ، کسب و کار و ابزار قرار بدهید .
شما با استفاده از این برنامه می توانید به هزاران و یا حتی میلیون ها میلیون نفر به راحتی ایمیل ارسال کنید.
 
برخی از امکانات برنامه :
 

ارسال بی نهایت ایمیل
پشتیبانی از اکانت سند گرید
پشتیبانی از…