یک خرید یک

آموزش حرفه ای گام به گام ورد 2013

آموزش حرفه ای گام به گام ورد ۲۰۱۳

آموزش حرفه ای ورد ۲۰۱۳ از صفر تا صدنکته های آموزشی بسیار جالب
ترفندها
و هر آنچه که برای کار حرفه ای با ورد نیاز دارید…
تمامی آموزش ها در این کتاب گنجانیده شده
شروع کار با ورد (صفر)
تکنیک های کار با متن
صفحات در ورد
طراحی در ورد
افزودنی ها در ورد
فهرست بندی هوشمند
صفحه بندی هوشمند و……
تعداد صفحات: ۱۱۱ صفحه
فرمت فایل: PDF…