یک خرید یک

56 مقاله دانش آموزی کوتاه اجتماعی-مذهبی

۵۶ مقاله دانش آموزی کوتاه اجتماعی-مذهبی

این بسته حاوی ۵۶ مقاله کوتاه دانش آموزی در دو دسته اجتماعی و مذهبی است. افرادی که فرصت کافی برای تحقیق ندارند یا روش تحقیق را هنوز یاد نگرفته اند اما باید مقاله ای تحویل دهند می توانند از این مقالات استفاده شایانی داشته باشند. 
نمونه ای از نام های مقالات در تصویر قابل مشاهده است.
 
حجم فایل : ۳ مگابایت…