یک خرید یک

15 مقاله دانش آموزی کوتاه دولتی - مدیریت - علوم انسانی

۱۵ مقاله دانش آموزی کوتاه دولتی – مدیریت – علوم انسانی

این بسته حاوی ۱۵ مقاله کوتاه دانش آموزی دولتی – مدیریت – علوم انسانی است. افرادی که فرصت کافی برای تحقیق ندارند یا روش تحقیق را هنوز یاد نگرفته اند اما باید مقاله ای تحویل دهند می توانند از این مقالات استفاده شایانی داشته باشند. 
نمونه ای از نام های مقالات در تصویر قابل مشاهده است.
 
حجم فایل : ۷۰۰ کیلوبایت…