یک خرید یک

کارآفرینی: قالب های صنعتی (با ظرفیت 40 دست در سال)

کارآفرینی: قالب های صنعتی (با ظرفیت ۴۰ دست در سال)

—– کارآفرینی: قالب های صنعتی (با ظرفیت ۴۰ دست در سال) —–تعداد صفحات: ۴۷ صفحه —–
قالب: WORD —–
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …..
 

فهرست مطالب
 
خلاصه طرح : ۱
فصل اول ۳
کلیات ۳
۱- ۱ مقدمه : ۴
فرایند تولید ۴
۱ – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن : ۵
محل اجرا : ۵
۱ – 3 – مشخصات متقاضیان : ۵
۱ – 4 – دلایل انتخاب طرح : ۵
۱ – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه : ۶
۱ – 6 – وضعیت و میزان اشتغالزایی : ۶
تاریخچه و سابقه مختصر طرح : ۶
قالبهای دایکاست :…