یک خرید یک

چهار راه پولسازی 100% عملی و تضمین شده

چهار راه پولسازی ۱۰۰% عملی و تضمین شده

آیا شما به لحاظ مالی مستقل هستید؟ اگر در زندگی خود بر سر چند راهه مالی قرار گرفته اید، کتاب چهار راه پول سازی برای شما نوشته شده است. اگر می خواهید کنترل اعمال امروز خود را به دست بگیرید تا بتوانید سرنوشت مالی خود را تغییر بدهید، این کتاب در ترسیم طرح و برنامه مالی به شما کمک می کند.بشر آزاد به دنیا می آید
اما همواره پای در زنجیر داردو
برخی خود را ارباب دیگران می دانند،در حالی که از همه برده تر هستند. ژان ژاک روسوپدر ثروتمندم همیشه می گفت:…