یک خرید یک

طرح توجیهی: تولید لنت ترمز دیسکی

طرح توجیهی: تولید لنت ترمز دیسکی

—– طرح توجیهی: تولید لنت ترمز دیسکی —–تعداد صفحات: ۳۱ صفحه —–
قالب: WORD —–
برای توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …..
 

فهرست مطالب
۱-خلاصه طرح :۱
۱-۱: مشخصه طرح.. ۱
۲-۱ فرآیند تولید :۱
۳-۱ شرایط عملیاتی :۱
۴-۱ درصد تامین مواد اولیه :۱
۵-۱ تعداد پرسنل :۲
۶-۱ تأسیسات زیر بنائی :۲
۷-۱ دستگاهها و تجهیزات خط تولید :۲
۸-۱ زمین و ساختمانها :۲
۹-۱ سرمایه گذاری :۳
۲-مطالعات اقتصادی :۳
۱-۲- تعریف محصول،ویژگیهای فنی محصول طبقه بندی محصول استاندارد ملی و جهان.۳
۲-۲ چگونگی…