یک خرید یک

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت ۱۴۰۰ تن در سال.این طرح نیز در غالب ورد و بصورت کامل و بدون نیاز به هیچگونه تغییرات و بازنویسی عرضه شده است.
لذت ببرید!!…