یک خرید یک

طرح توجیهی بسته بندی سبزیجات خشک

نام طرح:بسته بندی سبزیجات خشکهزینه مواد اولیه بسته بندی:۳۹۱۵۷۲۰۰ هزار ریال
هزینه سوخت و انرژی:۱۲۳۱۴۰۴۰ هزار ریال
توضیحات:
بسته بندی می تواند در مرحله تولید،فرآوری و یا در مراکز توزیع صورت پذیرد،گرچه این امر عمدتا در مراحل پایانی زنجیره تولید،ذخیره،بازاریابی و یا توزیع انجام می گیرد ،با این حال هنوز هم در سالم تحویل دادن محتویات بسته ، از تولید به مصرف،نقش مهمی را ایفا می کند.افزایش تولید تنها زمانی می تواند در بازار مصرف تاثیر گذار باشد که…