یک خرید یک

جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی(پاورپوینت)

جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی(پاورپوینت)

 عنوان پروژه :  جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی  قالب بندی:پاورپوینت
حجم فایل:۴/۴۵مگ
تعدادصفحات:۳۲۳
فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول»سلول
غشا سلول (cell membran)
آمیلوپلاست
پلاست ها
اجسام ریز (میکروبادی)Microbody
دیواره سلولCell Wall
سلولز (Cellulos)
فصل دوم »مواد تشکیل دهنده سلول
مولکولهای آلی در گیاهان
نقش پروتئین ها در گیاهان
آنزیم (Enzyme).
اسیدهای نوکلئیک
اسید دی اکسی ریبونوکلئیک ( DNA )
اسید ریبو نوکلئیک (RNA )
هیدرات های کربن
پلی ساکاریدها…