یک خرید یک

گزارش نهایی و کامل پروژه ی درس طرح خطوط هوایی انتقال با استفاده از نرم افزار  PLS-CADD

گزارش نهایی و کامل پروژه ی درس طرح خطوط هوایی انتقال با استفاده از نرم افزار PLS-CADD

گزارش نهایی و کامل پروژه ی درس طرح خطوط هوایی انتقال با استفاده از نرم افزار PLS-CADDطراحی یک خط انتقال برای توان و ولتاژ و طول مشخص با استفاده از نرم افزار PLS-CADD 
حجم: ۳٫۵۷MB
سال ۹۴-۹۵
دانشگاه علم و صنعت ایران…