یک خرید یک

معماری جنوب ایران (در هوای گرم و مرطوب)

معماری جنوب ایران (در هوای گرم و مرطوب)

چکیده در ابتدای این مقاله یا تحقیق عواملی از طبیعت را که بر معماری تاثیر کذار است مرور میکنیم. ما به بررسی آب و هوای این کرانه می پردازیم و در ادامه بحث خواهیم دید که این اب وهوای گرم و مرطوب چگونه معماری این خطه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. و با چه روشهایی شهرها و خانه ها را ساخته اند تا در کنار این همه رطوبت و گرما به زندگی ادامه دهند و از مزایای دریا استفاده کنند. تفاوت ساختمانهای این ناحیه را با ساختمانهای دیگری که در شمال در هوای مرطوب است…