یک خرید یک

طراحی ۳ بعدی نمای ساختمان

اطلاعاتی نظیر پلان و نمای خام ساختمان خود را به ما بدهید تا ما برای شما با کمترین قیمت در حداکثر ۲ روز یک نمای  شیک طراحی کنیم . پس از پرداخت هزینه فرم هایی برای شما ارسال می شود تا اطلاعاتی برای ما ارسال کنید تا طراحی آغاز شود . مدارکی که ما از طراحی تحویل شما می دهیم :۳ عدد رندر ( عکس ۳ بعدی فضا )
با این امکان شما می توانید قبل از اجرای طرح ، طرح را آماده مشاهده کنید .
 …