یک خرید یک

تحلیل و بررسی شهرسازی در ایران

تحلیل و بررسی شهرسازی در ایران

بررسی شهرسازی ایران در دوره های مختلف با توجه به هرم مزلو از لحاظ: نیاز فیزیولوژیک، نیاز امنیت، نیاز تعلق و دوست داشتن، نیاز احترام به خود و دیگران، نیاز خودشکوفایی، نیاز زیبا شناسی، نیاز شناختی و معرفتی، نیاز متعالی فهرست: دوره پارسی دوره اشکانی دوره خراسانی دوره رازی دوره آذری دوره اصفهانی دوره پهلوی اول دوره پهلوی دوم و معاصر منابع فایل پاورپوینت | شامل ۷۹ اسلاید(تصویر اسلایدهای پروژه معماری)