یک خرید یک

تاثیر نانو مصالح بر افزایش راندمان انرژی ساختمان

تاثیر نانو مصالح بر افزایش راندمان انرژی ساختمان

هدف از این پژوهش این است که با در نظر گیری تحقیقات انجام شده در مورد مصالح نانو به بررسی چگونگی تاثیر افزایش راندمان ساختمان دست یابیم و همچنین باتوجه به اینکه مصالح نانو، ضریب اصطکاک پایین تری نسبت به مصالح دیگر دارند استفاده از آن در سطح بیرونی ساختمان باعث کاهش اثر باد بر ساختمان می شود . بنابراین از طریق شبیه سازی با نرم افزار اتودسک فلو دیزاین Autoedesk Flow Design به بررسی احتمال گلبادهای ایجاد شده و میزان فشار باد بر ساختمان می پردازد در این…