یک خرید یک

کارآفرینی و مدیریت کسب و کار کوچک

به دنیای کارآفرینی خوش آمدید! تعداد بی شماری از انسانها در سراسر دنیا متوجۀ رؤیاهای خود برای مالکیت و راه اندازی کسب و کار شده-اند. سطح علاقه به تعقیب کارآفرینی بعنوانیک مسیر شغلی همچنان در تمام گروههای سنی رو به افزایش است. ۸۴ درصد کسانی که کسب و کار خود را راه اندازی کرده اند اینکار را برای اولین مرتبه انجام میدهند. این روحیۀ کارآفرینی مهمترین عامل توسعۀ اقتصادی در تاریخ فعالیتهای بازرگانی اخیر است. در سراسر دنیا این قهرمانان اقتصاد نوین…