یک خرید یک

گزارشات کارآموزی کیفری وحقوقی

گزارشات کارآموزی کیفری وحقوقی

دانلود مجموعه گزارشات کارآموزی کیفری وحقوقیکانون وکلای دادگستری مرکز
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۵۲۰
 
 
 
فهرست مطالب:
ابطال سند
ایرادضرب وجرح عمدی
خیانت درامانت
تقسیم سهم الارث وفروش منزل
تغییر نام
تعدیل اجاره بها
افراز
مزاحمت تلفنی
الزام به تنظیم سند رسمی
خرید مال مسروقه
کلاهبرداری
خلع ید
سرقت اتومبیل
مطالبه
ابطال اجرائیه
تحویل مبیع
ممانعت از حق
بی احتیاطی در استفاده از سلاح
کلاهبرداری
توقیف عملیات…