یک خرید یک

تحقیق نگاهی به مبحث «درزها» در کف سازی

تحقیق نگاهی به مبحث «درزها» در کف سازی

این تحقیق بصورت Word و با موضوع نگاهی به مبحث «درزها» در کف سازی انجام گرفته است.تحقیق برای مهندسی عمران مناسب است و در ۱۴ صفحه می باشد. می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.عملکرد پوشش های بتنی تا حد زیادی به عملکرد رضایت بخش درزهای آنها بستگی دارد. طراحی محل درزها که در واقع همراه با پیش بینی محل ترک خوردگی می باشد، نه تنها یک دانش کاربردی بلکه هنر ظریفی می باشد. دال های بتنی در معرض تغییر…