یک خرید یک

گردشگری پایدار

گردشگری پایدار

این کتاب با دیدگاهی جهانی به توضیح و تفسیر گردشگری پایدار می پردازد که برای دانشجویان و اساتید رشته مدیریت گردشگری مورد نیاز و مناسب می باشد . تعداد صفحات این کتاب ۳۳۴ صفحه و نوع فایل pdf می باشد . این کتاب نوشته گروهی از نویسندگان معروف از جمله Rob Harris , Tony Griffin and Peter Williams می باشد و برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ منتشر شده است ….