یک خرید یک

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی -مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن-مدیریت اسلامی یک کد درس: 1218378-1235044

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی -مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن-مدیریت اسلامی یک کد درس: ۱۲۱۸۳۷۸-۱۲۳۵۰۴۴

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی- کارشناسی دانشگاه پیام نورمبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن-مدیریت اسلامی یک کد درس: ۱۲۱۸۳۷۸-۱۲۳۵۰۴۴
 
شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی
از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴
جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید…